UDĚLILI TAKÉ OCENĚNÍ

„U příležitosti oslav byla železnobrodským Sokolům udělená ocenění za dlouholetou práci v místní Jednotě i zásluhy za rozvoj sportu v regionu. Okruh oceněných vybíral výbor TJ Sokol Železný Brod na základě mnoha kritérií a bez ohledu na to, zda je nominantem současný či bývalý člen Jednoty,“ informovala starostka TJ Sokol Železný Brod Jana Boučková a zdůraznila: „Nesmírně si vážíme všech, kteří se na rozvoji sportu a pohybových aktivit v našem kraji podíleli. Navíc jsme si vědomí, že lidí aktivních při budování naší sportovní historie je mnohem více.“

Slavnostní večer tak zdaleka nemohl poděkovat všem sportovcům, ani připomenout všechny momenty a střípky, které historii historii železnobrodského Sokola postupně utvářely. „Nebylo by dobré uspořádat podobných akcí více, a to napříč sportovními odvětvími i generacemi,“ připomenula Jana Boučková.

Účastníci zavzpomínali, že začátky, které se opíraly výhradně o dobrovolnickou činnost, jsou minulostí. „Současnost běží zcela odlišně a je jasné, že nemůžeme staré zvyky zcela vzkřísit. Chceme ale našim mladým členům historii co nejvíce přiblížit a vštípit jim aspoň část z našich silných tradic. Budoucnost a síla Sokola tkví ve spolupráci a neustálé osvětě,“ dodala starostka Jana Boučková.

SOKOL JE PRO VŠECHNY

Setkání se neslo v duchu myšlenky, že Sokol byl již od založení vždy velmi silnou organizací, která měla co říci nejen v oblastech sportovních. Železnobrodská TJ Sokol je otevřena všem. A i když je spousta sportovních odvětví organizovaná ve vlastních svazech, nabízí se vzájemná spolupráce.