Tělocviku v tělocvičnách si děti teď užívat nemohou. A tak hurá ven. „Tělesná výchova by měla přinášet jak zdokonalování se v pohybové zdatnosti, učení se spolupráci a komunikaci a přinést radostný prožitek. Na to všechno v upravených hodinách tělesné výchovy myslíme,“ uvedla ředitelka školy Jana Fialová.


Už jarní uzavření škol znemožnilo žákům 4. ročníku dokončit na Dětském dopravním hřišti v Jablonci naplánované lekce se závěrečnou zkouškou a získat průkaz cyklisty. „Naši žáci 5. ročníku úspěšně kurz absolvovali 18. září 2020. Průkaz cyklisty byl pro děti odměnou po úspěšném absolvování kurzu,“ uvedla ředitelka. Výuku upravili i v dalších předmětech tak, aby se děti dostaly do přírody. „Výuku prvouky směřujeme hlavně do venkovního prostředí, k poznávání jejich reálných součástí. I při této činnosti se děti pohybují venku,“ dodala Jana Fialová.


Podobně se věnují i těm menším v mateřské škole, která je součástí novoveské základní školy. „Aby současná situace, která na všechny klade zvýšené nároky, na naše nejmenší tolik nedoléhala, vymýšlíme pro ně co nejrozmanitější program,“ zdůraznila ředitelka.


Předškoláčci se například vypravili k pramenu Nisy. Protože počasí bylo do poslední chvíle nejisté, byl výlet tak trochu překvapením pro všechny. Cestou děti plnily různé úkoly. U pramene si vychutnaly zasloužené dobroty z nalezeného pokladu. „Nikdo nereptal, že ho bolí nohy. A už se těší na další výpravu,“ uvedla ředitelka.