Železný Brod – Ani jarní, ani podzimní vlna coronaviru Janu Boučkovou, majitelku Fit Studia v Železném Brodě a v Semilech, nezastavily. Bylo potřeba řešit, jak zabezpečit chod studií při opětovném omezení služeb tohoto typu.
Jana jede dál. Neběduje, nestěžuje se, vymýšlí. Prostě ví, že přestat by bylo špatné. A zásobárna jejich prima nápadů je bezedná studnice. Jednu akci skončí a už během ní, za normálních okolností, připravuje další. I když je to teď daleko těžší, pokouší se o totéž. „Radost mi teď dělá můj další projekt Zdravá záda. Připravuji ho pro školy a přímo pro jednotlivé třídy. Hodně škol se už zapojilo nebo chtělo zapojit. Pak je ale opatření zastavilo. A to je škoda, věřím, že až se situace uklidní, tak se hned k tomuto cvičení vrátí,“ přeje si Jana.
Na svém kontě má už spoustu vynikajících nápadů, které mají znásobit počet těch, kteří cvičí nebo se alespoň nějak hýbou. „První můj projekt Děti na startu je zaměřený na chlapce a děvčata do přibližně devíti let. Na něj navazuje Sportmanie, která má opět cíl zvednout děti od počítačů. A naučit je, jak se správně hýbat, aby je to bavilo. A protože se víc jak deset let věnuji zdravotní tělesné výchově, připravila jsem projekt Zdravá záda,“ připomenula svoji další činnost lektorka cvičení a autorka v jedné osobě.A proto, že se věnuje nejen dospělým, ale také dětem, myslí i na jejich zdraví.

KONTROLUJE NEJEN DRŽENÍ TĚLA

Na svých lekcích se setkává s chybným držením těla a vadami, které jsou s tím spojené. „U dětí dobře vidím, jaké mají problémy, ať už s držením těla, s kotníky nebo vtočenými špičkami. Hodně z nich také špatně sedí na židli nebo u stolu. Je důležité vědět, jak má být správně vysoká židle a stůl. Na správné držení těla je právě můj projekt Zdravá záda zaměřený.“
Jana Boučková přijde mezi děti až do třídy a ukáže jim i pedagogům, jak se mohou například žáci správně během přestávky ve stoje nebo pomocí židle protáhnout. Využívá k tomu také některé cviky ze cvičení s názvem Fit pain free. Tyto lekce jsou v obou studiích Jany Boučkové velmi oblíbené u dospělých.
„A já z toho několik cviků ukážu také žákům, naučím je, jak správně sedět i stát. Toho všeho se s dětmi účastní i paní učitelka. A dělá mi radost, když mám od nich zpětnou vazbu, informaci, že cvičení a protahování používají dál, aby je záda nebolela a že jim vyhovuje. Děti si osvojí správné držení těla, uvědomí si, které svaly při tom zapojují a jak se správně narovnat. Doufám proto, že se k tomuto projektu zase brzy spolu s se mnou vrátí, jen se co vrátí do školních lavic,“ přeje si lektorka Jana.

VIDÍ VŠECHNY NA OBRAZOVCE
Ale zacvičit si mohou i nyní, když jsou doma, protože aktivní lektorka, manažerka a autorka projektů pro ně připravila on line lekce. „Rodiče mi volají, přihlašují děti, ptají se mne na podrobnosti. A to mě těší. Při on line hodině s účastníky komunikuji, vidím je u sebe na velké obrazovce, radím jim, poukazuji na chyby. A to je velmi důležité, nejen cvičit on line, ale hlavně cvičit dobře,“ zdůraznila Jana Boučková.
„Na lekcích bývá deset až patnáct dětí. Nejde mi o kvantitu, ale především o kvalitu. Jen tak budou v tomto směru vyrůstat zdravé děti. A samozřejmě, že se k nim mohou přidat i rodiče,“ připomenula Boučková.
Velmi oblíbené, jak v Železném Brodě, tak v Semilech, jsou její lekce určené dospělým. „Ode dne, kdy vstoupila v platnost tato dlouhodobá opatření, cvičím i s dospělými on line. A nejsou to jen rychlé lekce, je to hlavně fit pain free a jiné. Teď se chystám připravit také on line kondiční hodiny. Na lidech je už ale znát, že mají toho všeho on line až moc, on line výuka a úkoly s dětmi, cvičení, práce z domova…,“ uvědomuje si zkušená cvičitelka.I tak cvičení naživo doporučuje. A když si k tomu dospělí i děti přidají vycházku do přírody, svůj účel to určitě splní.

ZASE NĚCO VYMYSLELA
A ke cvičení nesmí chybět zásoba cviků. „Připravuji skripta, zásobník cviků s různými pomůckami do aplikace, která je určená pro pedagogy, trenéry, asistenty pedagogů. Natočím videobloky. Mohou si pak vybrat, o jaké nářadí mají zájem a v jakém věku co s ním správně cvičit,“ prozradila Jana svůj další zajímavý a užitečný plán.
„To mě baví, vím, že to má smysl,“ říká mladá žena.