Byl jedním z nejaktivnějších a nejobětavějších činitelů atletického dění. Atletika byla jeho celoživotní láska. Postupně prošel všemi třídami rozhodčích až se stal rozhodčím ústředním.

Jako rozhodčí pracoval nejen na atletických závodech v Jablonci, ale i na závodech v Liberci, v Turnově a pravidelně například na Mistrovství republiky v chůzi na trati Praha – Poděbrady i na dalších mistrovstvích republiky na dráze. Počet závodů, na kterých působil jako rozhodčí, překročil dva tisíce.

Postupně byl výkonným výborem Českého atletického svazu vyznamenán odznakem „Vzorný rozhodčí“ a „Zasloužilý rozhodčí“. Mnoho let byl nejdříve krajským a později ústředním instruktorem a na desítkách krajských i celostátních školeních a doškolování rozhodčích vychoval stovky nových atletických rozhodčích.

Pokud jde o zaměstnání – dlouhá léta byl vedoucím tanvaldské tkalcovny a po jejím zrušení se stal pracovníkem kontrolního oddělení SEBA Tanvald.