Po dlouhá léta byl znám jako rozhodčí lyžování, volejbalu i fotbalu. Od roku 1983 byl místopředsedou revizní komise okresní tělovýchovy na Jablonecku. Pomáhal na okresním svazu tělovýchovy až do posledních chvil svého života. Byl velmi obětavý, ale i náročný směrem k tělovýchovným jednotám okresu.
Čest jeho památce.
Rozloučení se zesnulým proběhne v úzkém rodinném kruhu.

Jménem všech, kteří ho znali – František Popr, tajemník okresního svazu tělovýchovy