Kontroly uskutečňuje podle Plánu monitoringu cizorodých látek pravidelně. Pokud objeví na některé farmě použití nedovoleného prostředku či léčiva, pak kontroloři intenzivně sledují produkty farmy nejméně 12 následujících měsíců. „V produktech živočišného původu nesmí být obsažena žádná rezidua antibiotik, a tudíž ani chloramfenikolu,“ zdůraznil mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben. „Za likvidaci rizikových kuřat pochopitelně chovateli nepřísluší žádná náhrada,“ dodal.
Orgány státního veterinárního dozoru se nyní snaží zjistit zdroj kontaminace, a zda ke kontaminaci kuřat došlo úmyslně nebo omylem.