Od 1. dubna letošního roku si mohou plátci daně z přidané hodnoty při pořízení osobního automobilu uplatnit nárok na odpočet DPH, pokud budou tento automobil používat pro svou ekonomickou činnost a v jejím rámci pro uskutečňování činností podléhajících dani z přidané hodnoty a nikoliv pro činnosti od této daně osvobozené.

Z této pro plátce DPH velice příznivé změny však současně vyplývá povinnost uplatnit při následném prodeji tohoto osobního automobilu DPH na výstupu čili zdanit jeho prodej obdobně jako dodání zboží nebo služby.

Z logiky pravidel a principů zákona o dani z přidané hodnoty si můžeme odvodit, že povinnost uplatnit DPH při prodeji osobního automobilu se vztahuje pouze na prodej těch osobních automobilů, při jejichž pořízení si plátce nárokoval odpočet daně z přidané hodnoty.

Majitelům osobních automobilů pořízených před 1. dubnem 2009, kdy zákon o dani z přidané hodnoty uplatnění nároku na odpočet DPH při pořízení osobního automobilu neumožňoval, však povinnost odvést daň z přidané hodnoty při prodeji těchto automobilů nevzniká.

Jejich prodej bude i nadále od DPH osvobozen podle paragrafu 62 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění platném před účinností daňové novely.