Ministerstvo financí České republiky vydalo 7. února 2008 opatření, ze kterého budou mít radost zejména zahraniční pracovníci a jejich zaměstnavatelé v České republice. Od počátku roku se totiž u zahraničních zaměstnanců, (zákon je považuje za daňové nerezidenty) zpřísnil režim uplatňování slevy na dani z příjmů na poplatníka.

Roční sleva na dani na poplatníka je poměrně vysoká a činí 24 840 Kč. Její měsíční uplatňování, tj. snižování daně o 1/12 roční slevy (2 070 Kč), však zákon umožňoval pouze takzvaným daňovým rezidentům, tedy poplatníkům, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.
Zahraniční pracovníci, daňoví nerezidenti, mohli podle nového znění zákona s platností od 1. ledna 2008 nárok na tuto slevu uplatňovat nikoliv u zaměstnavatele, nýbrž prostřednictvím vlastního daňového přiznání při splnění podmínky, že nejméně 90% jejich příjmů jim plyne ze zdrojů na území České republiky.

Prakticky by se tito poplatníci k zohlednění slevy na poplatníka za rok 2008 dostali až v roce 2009 předložením vlastního daňového přiznání.
V uvedeném opatření Ministerstva financí České republiky se stanoví, že zaměstnavatelé mohou u svých zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty, postupovat při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů v průběhu zdaňovacího období jako u českých zaměstnanců, daňových rezidentů.
Text opatření Ministerstva financí České republiky byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji.