Zákon o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2008 nově upravuje použití snížené sazby DPH u bytové výstavby, když v § 48 stanoví, že snížená sazba daně se použije při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb. Pokud jsou tyto práce (opravy a změny staveb) prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

V praxi se jedná např. o situaci, kdy součástí rodinného domu je nebytový prostor sloužící podnikání - prodejna, dílna apod. - a tento nebytový prostor je rekonstruován či opravován. V souladu s výše uvedeným ustanovením uplatníme pro nás velice výhodnou sníženou sazbu DPH, protože se jedná o změnu dokončené stavby rodinného domu.

Sníženou sazbu DPH můžeme uplatnit i při opravách, rekonstrukcích a modernizacích, které jsou prováděny na jiné stavbě než je bytový či rodinný dům, ale v částech těchto staveb určených pro bydlení. Jde o případy rekonstrukcí a oprav bytů, které jsou součástí např. pensionů, hotelů, rekreačních zařízení, administrativních budov.

Je zřejmé, že dobrá orientace ve složitých zásadách uplatňování sazeb DPH ve výstavbě, ušetří stavebníkům nemalé finanční