ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci, říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Vyšší sebedůvěra i lepší vzdělání

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od nákup potřebného vybavení, přes vzdělávací projekty, až po projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří. Právě jedním z takových projektů je druhý představený v Libereckém kraji.

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o.p.s., pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin získat potřebné sociální dovednosti, které jsou klíčové pro jejich další vzdělání, práci a samostatný život. Projekt je založen na individuálním doučování a trávení volného času mladých dospělých – studentů VŠ nebo SŠ s dětmi z pěstounských rodin. 

„Chceme dětem dát možnost potkávat se s mladými dospělými, kteří je budou motivovat, rozvíjet jejich komunikační i sociální dovednosti. S dětmi také pracuje vysokoškolsky vzdělaný pedagog. Vzhledem k životním zkušenostem těchto dětí je pro ně důležitá školní úspěšnost i vyšší sebedůvěra,“ říká Tomáš Kahan z organizace Amina.

Prostředky z programu ČSOB pomáhá regionům využije organizace na úhradu mzdových nákladů lidí, kteří budou s dětmi pracovat a doučovat je.  

Každý hlas se počítá
O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.

Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.