Skutečný průlom na poli takzvané „zelené energie“ bude s největší pravděpodobností znamenat společný projekt liberecké firmy Elmarco a energetické skupiny ČEZ.

Společnosti začaly v září loňského roku testovat nové, ekonomicky výhodné solární panely, které jako první na světě k výrobě energie využívají nanovlákna. A první testy v areálu elektrárny Temelín dopadly úspěšně.

„Abychom ověřili reálnou funkčnost, zvolili jsme kombinaci křemíkových i nanovlákenných solárních panelů na jednom místě. Byly nainstalovány na všechny čtyři světové strany, což nám umožnilo porovnat chování klasických i panelů s nanovlákny při různých světelných a teplotních podmínkách,“ popsal testování jednatel Elmarca Ladislav Mareš.

Křemíkové panely zatím nenahradí

Testy dopadly pozitivně pro solární panely s nanovlákny. Výsledky testů potvrdily, že tyto panely mohou najít uplatnění mimo solární farmy.

Hodí se například pro využití do míst s nižší intenzitou osvitu, při opláštění budov nebo dokonce v interiérech. Narozdíl od křemíkových panelů, u kterých dochází při nižším osvitu ke snížení účinnosti, vykazují při nízkém osvitu až o 80 procent vyšší účinnost než při vysoké intenzitě osvitu.

Zároveň byly testované nanovlákenné panely oproti křemíkovým méně citlivé na změny teploty. Nový typ panelů je však celkově stále méně účinnější než ten starý. Křemíkové panely se tak zatím ještě zcela nahradit nedají. Podle obou společností je ale důležité, že existuje potenciál.

„Vývoj další generace fotovoltaických článků je zaměřen buď na vyšší účinnost, či na větší využití v průběhu dne, zpravidla články z levnějších materiálů, než je drahý čistý křemík. Právě tento směr byl pilotním testem sledován. Budoucí využití těchto článků se očekává především jako součást budov. Masová průmyslová výroba by pak měla přinést jejich zlevnění, ostatně, jak to je obvyklé u jiných zařízení pro energetiku,“ prozradil koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ Aleš Laciok.

Elmarco plánuje zahájení průmyslové výroby panelů s nanovlákny do konce letošního roku.