Jedním z jeho příkladů je propouštění zaměstnanců doslova ze dne na den. Zaměstnavatelé v takových případech koukají jen na to, jak co nejrychleji ušetřit na mzdách, ale neuvědomují si, že přitom porušují zákoník práce.

Podle zákona totiž může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve výjimečných případech.

„Nejčastěji bývá důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru neomluvená absence v práci. S tím, že se jedná o neomluvené zameškání práce, však musí souhlasit odborová organizace,“ vysvětlil Deníku předseda krajské Asociace samostatných odborů Milan Šubrt.

Zaměstnavatel tedy může dát okamžitou výpověď v případech, kdy pracovník hrubě poruší své povinnosti, a také tehdy, byl-li zaměstnanec odsouzen k nepodmíněnému trestu delšímu než jeden rok.

Firmy tedy mohou propouštět zaměstnance takzvaně „na hodinu“ pouze v těchto výjimečných případech.

Zaměstnavatel také nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Omezení při okamžité výpovědi však platí rovněž pro zaměstnance. Ti mohou ihned odejít například, když podle lékaře nejsou dále schopni vykonávat práci bez ohrožení na zdraví, a nebo pokud nedostali včas výplatu.

„Firma musí vyplatit mzdu nejpozději do posledního dne následujícího měsíce. Pokud nepřijdou peníze ani po patnácti dnech od uplynutí termínu splatnosti, může pracovník odejít,“ poznamenal Milan Šubrt.

Zaměstnanci v takovém případě náleží mimo doplacení mzdy také odstupné ve výši nejméně tří měsíčních průměrných výdělků.
Tento zákonný nárok pracovníka však podle Šubrta firmy příliš nerespektují.

„Zaměstnancům pak obvykle radím, aby se obrátili o pomoc na Inspekci práce a případně na soud,“ uzavřel liberecký odborář.