K daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob je třeba přiložit příslušná potvrzení dokládající výši některých příjmů, výdajů či skutečností, které ovlivňují základ daně i výši daňové povinnosti.

Při odevzdání tiskopisu daňového přiznání bychom proto neměli zapomenout na následující originální potvrzení:
- úhrnný příjem ze závislé činnosti uváděný na řádku 31 daňového přiznání dokládáme potvrzením o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, o sražených zálohách a daňovém zvýhodnění od všech zaměstnavatelů;
- darovací smlouvy nebo jiné doklady ověřující hodnotu poskytnutých darů uvedenou na řádku 46 druhé strany základní části přiznání;
- odečet úroků uvedený na ř. 47 zdůvodníme potvrzením o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z úvěru;
- potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění v případě, že je uvádíme na řádcích 48 a 49 daňového formuláře;
- doklady o platbě úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – ř. 51 daňového přiznání;
- přehled o vzniku a čerpání ztrát za minulá zdaňovací období , jestliže na ř. 44 uplatníme ztrátu z předcházejících let;
- poplatníci, kteří vedou podvojné účetnictví přiloží k daňovému přiznání účetní závěrku.

K daňovému přiznání se nemusí automaticky přikládat například čestné prohlášení manželky, že neměla vlastní příjem převyšující 68 000 korun, potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích nebo potvrzení o studiu.

Obecně však platí, že poplatník by měl přiložit všechna potvrzení, k jejichž předložení ho finanční úřad při podání daňového přiznání vyzve.