Mnoho drobných živností zaměřených na poskytování služeb, řemeslných prací, servisních činností včetně drobných výrob je provozováno v rodinných domech a bytech, ve kterých drobní podnikatelé, živnostníci a jejich rodinní příslušníci současně bydlí. Abychom správně stanovili základ daně z příjmů z takto provozovaných činností, musíme rozdělit výdaje související s provozem, udržováním a správou rodinného domu nebo bytu na dvě části na výdaje spojené s částí bytu či rodinného domu, která je užívána pro podnikatelské účely, a na výdaje spojené s bydlením živnostníka a jeho rodiny.Základním předpokladem správného řešení tohoto poměrně složitého problému je přesné určení poměru využití plochy nemovitosti pro podnikání a bydlení. Např. v rodinném domě o celkové ploše 160 m2 je 80 m2 používáno jako řemeslnická dílna včetně kanceláře. Pro zjištění spotřeby elektřiny, plynu, tepla, vody je ideální instalovat samostatné měřiče pro podnikatelské prostory. Pokud to není technicky možné, uplatníme z celkových částek došlých faktur do daňových výdajů poměrnou část připadající na podnikání. Nejčastěji jí stanovíme podílem plochy užívané pro podnikání na celkové výměře nemovitosti, v našem případě to bude 50 %.

Veškeré vybavení kanceláře a dílny, včetně nábytku a dalšího zařízení, můžeme za předpokladu, že je využito pro podnikání, bez problémů zahrnout do daňových výdajů. Všechny tyto výdaje můžeme daňově uplatnit, aniž bychom nemovitost zahrnuli do obchodního majetku.

Odpisy nemovitosti a její opravy však můžeme uplatňovat pouze tehdy, jestliže celou nemovitost (nikoliv její poměrnou část) zahrneme do obchodního majetku. Zde je třeba postupovat s rozvahou, protože příjem z případného prodeje bytu nebo rodinného domu, který byl zahrnut v obchodním majetku, je od daně z příjmu osvobozen až dva roky po jeho vyřazení z obchodního majetku.

Podnikání v bytě a rodinném domu ovlivní i daň z nemovitostí. Základní sazba daně z nemovitostí činí u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost sloužících pro zemědělskou prvovýrobu 2 Kč na 1 m2 zastavěné nebo upravené podlahové plochy, 10 Kč za 1 m2 u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost.

Vzhledem ke složitosti problematiky rozdělování výdajů u nemovitostí používaných zčásti k podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k pronájmům a zčásti k soukromým účelům, i k častému výskytu souvisejících chyb a jejich závažnosti, doporučuji konzultovat konkrétní případy s daňovými odborníky.

Vladimír Opatrný