O dotaci více než 20 milionů Euro žádala Severočeská vodárenská společnost Evropskou unii na projekt Lužická Nisa.
Ze dvou třetin je projekt už dokončený. Podle ředitele Miroslava Harciníka financování Lužické Nisy není ohroženo, v těchto dnech by měly z EU přijít 3 miliony a 800 tisíc Euro.
„Donátor nám začíná fyzicky platit, a to je dobrá zpráva. Všechny dosud rozeběhnuté práce jsme zatím hradili z vlastních zdrojů,“ řekl ředitel Miroslav Harciník.
Podle manažera projektu Lužická Nisa Jiřího Šťastného práce stály dosud kolem 400 milionů korun.
„Projekt by měl být dokončený v roce 2010, ale podle dosavadního průběhu můžeme už nyní prohlásit, že jej budeme mít hotový dřív. Předpokládáme také, že skutečně oněch 20 milionů Euro z Evropské unie dostaneme,“ zdůraznil Jiří Šťastný.
Projekt Lužická Nisa představuje rekonstrukci úpravny pitné vody Souš, dále čistírny odpadních vod v Liberci a dále dostavbu kanalizačního systému pro Liberec a Jablonec nad Nisou.
Práce započaly už v dubnu roku 2006. Během této etapy byla ke kanalizačnímu systému připojena také Stráž nad Nisou s 1 850 obyvateli.
„Ze šesti linek čistírny odpadních vod jsou už čtyři zrekonstruovány. Projekt je rozsáhlý, pracuje na něm mnoho subdodavatelů. V září 2008 by měla být čistírna dokončena,“ poznamenal ředitel Miroslav Harciník. Jak doplnil, do května roku 2009 by měla být hotova rekonstrukce a modernizace kanalizačního systému Liberec a ve stejném termínu i úpravna pitné vody na Souši.
Další velký projekt vodárenské společnosti – Čistá Ploučnice – ještě nezačal. Vodárenská naplánovala, že první práce zahájí v roce 2009.
„Usilujeme tu o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí,“ dodal ředitel Harciník.