Středa 10. června 2009 se stala významným dnem v historii střetů zdravého rozumu s byrokracií. Poslanecká sněmovna schválila na své schůzi všemi podnikateli toužebně očekávanou novelu zákona o daních z příjmů. K druhému odstavci paragrafu 24 zákona v ní připojuje písmeno z), což v praxi umožní, že někteří podnikatelé budou od 1. ledna 2010 zproštěni povinnosti vést všeobecně proklínanou tzv. knihu jízd.

Ve sněmovní rozpravě se nová ustanovení zákona zdůvodňovala argumentem, že se statisícům drobných živnostníků a podnikatelů ušetří spousta nesmyslné práce při jejím vyplňování. A tak si nemohu nepoložit otázku, proč tento nesmysl v zákoně devatenáct let figuroval a proč jsme na jeho zrušení museli čekat celých dlouhých devatenáct let.

Při využívání silničního motorového vozidla pro podnikání bude od počátku roku 2010 možné uplatnit za každý celý kalendářní měsíc paušální výdaj na dopravu tímto vozidlem ve výši 5 000 Kč. Tento výdajový paušál by měl pokrýt výdaje za spotřebované pohonné hmoty a parkovné. Využití paušálu bude dále podmíněno i tím, že vozidlo nebude možné přenechat ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Pokud motorové vozidlo bude kromě podnikání využíváno i pro jiné účely, uplatní se tzv. krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 80% stanovené částky, tedy 4 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu bude možné za příslušné zdaňovací období uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo za vozidla pronajatá.

Úplné znění této krátké nicméně významné změny zákona o daních z příjmů bude zveřejněno na vebových stránkách Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a Svazu účetních v Jablonci nad Nisou.