„V téže kategorii se na III. místě umístila firma DTZ z Liberce za ústí hořáku do spalovacích energetických pecí, u něhož byl použit nový keramický materiál. Tato inovace znamená vysoké energetické úspory, chrání životní prostředí a je rovněž chráněna patentem,“ doplnila předsedkyně Krajské hospodářské komory Eva Březíková.
V kategorii Best Partnership – Nejlepší spolupráce - se na II. místě umístilo Mezinárodní centrum Universium z Liberce. „Centrum spolupracuje řadu let s partnerem z německého Löbau. Spolupráce je velmi úspěšná v oblasti vzájemně pořádaných akcí pro postižené spoluobčany,“ vysvětlila Březíková.
V další kategorii, nazvané Public Private Partnership, nebo-li Nejlepší spolupráce soukromého a veřejného sektoru, se mezi třemi nejlepšími tentokrát neumístila žádná firma z Libereckého kraje. Soutěž je mezinárodní a účastní se jí firmy z celého Euroregionu Nisa. Už popáté byla nositelem a garantem projektu v české části Euroregionu Nisa Okresní hospodářská komora v Liberci.
Do mezinárodního kola soutěže z našeho regionu postoupily mimo oceněné firmy ještě VÚTS Liberec, TRUMPF Liberec, Hana Kortánová + Město Železný Brod a Singing Rock + Integrovaná střední škola Semily.
Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan se příští pátek zúčastní 14. zasedání třístranné Rady Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na polském zámku Brunow v Boleslawieci.
Zároveň v roli prezidenta české části Euroregionu Nisa předá vítězům 5. ročníku soutěže Ceny inovace 2007.
„Mezinárodní hodnotitelská komise vyhodnotila a ocenila nové a hospodářsky významné výrobky, výrobní metody a postupy s inovačním potenciálem, a také příkladná partnerství soukromého a veřejného sektoru v Euroregionu Nisa,“ uvedl Petr Skokan.
„Zástupce oceněných firem jsem pozval 12. prosince do sídla našeho kraje, abych jim poděkoval za příkladnou reprezentaci našeho kraje v Euroregionu Nisa,“ dodal hejtman Libereckého kraje.