Ve více než dvaceti stáncích se objevily například mléčné výrobky z kozí farmy Pěnčín, známé i jako výletní areál, známý likér Kitlův šláftruňk nebo pečivo z Jizerských pekáren. Nechyběly samozřejmě regionální pivovary, vratislavický Konrád a Rohozec, s nabídkou zlatého moku.

„Liberecký kraj se snaží o podporu regionální výroby. Cílem této akce je ještě více zviditelnit a podpořit povědomí o místních produktech a jejich kvalitě,“ říká krajský radní pro zemědělství Jaroslav Podzimek.

„Můžete tu vidět naše regionální poklady – chleba z pravého kvásku a jogurty, které jsou skutečně jogurty. Malí výrobci mají často problém dostat se do velkých obchodních řetězců, tato akce by jim měla pomoci,“ dodal.

Ve stáncích se objevily i méně tradiční potravinářské projekty – například takzvané biobedýnky. Do programu biobedýnek se může zapojit kdokoliv. Umožní si tak po celou sezónu odběr beden se směsí ovoce a zeleniny od regionálních zemědělců.

„Pěstitelům pomáháme najít odbytiště a lidem zpřístupňujeme regionální biozeleninu,“ vysvětluje autorka projektu Alena Soušková z kateřinského hospodářství Pod dračím kamenem. „V zemích západní Evropy podobné projekty již fungují,“ dodává.