Zákon o daních z příjmů přiznává nárok na slevu na této dani poplatníkovi, který žije v domácnosti s manželkou nebo manželem, který nemá za příslušné zdaňovací období vlastní příjem přesahující 68 000 Kč. Sleva na dani je poměrně značná – poplatník si může v tomto případě snížit daňovou povinnost o 24 840 Kč a v případě, že manželka (manžel) s nízkým či žádným příjmem je držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně, zvyšuje se daňová sleva 24 840 Kč na dvojnásobek.

Do konce roku 2008 byl pro vlastní příjem manželky (manžela) stanoven nižší limit – 38 040 Kč. Takto stanovená příjmová hranice však znevýhodňovala osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství. Ta je sice od daně z příjmů osvobozena, ale do limitu vlastního příjmu manželky (manžela) rozhodného pro uplatnění slevy na dani se započítává. Protože výše této peněžité pomoci částku dřívějšího příjmového limitu často přesahovala, došlo od ledna 2009 k jeho zvýšení na 68 000 Kč s tím, že tuto příznivou změnu lze zpětně využít i pro zdaňovací období roku 2008.

Při uplatňování nároku na tuto slevu je třeba vzít v úvahu, že do sledovaného příjmu manželky (manžela) se započítávají dosažené příjmy bez jakéhokoliv snížení, např. hrubá mzda nebo celkové a o výdaje nesnížené příjmy z podnikání. Do příjmového limitu 68 000 Kč se nezahrnují pouze dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální přídavek, porodné, pohřebné apod.) včetně příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou osobu, která má na příspěvek na péči zákonný nárok.