Výzkum padesáti největších měst Česka přinesl nejméně jedno velmi zajímavé zjištění.

„Nenašli jsme žádné město, na které by bylo možné ukázat prstem jako na odstrašující případ. Zjistili jsme naopak spoustu pozitivních věcí,“ popisuje příjemné překvapení Milan Damborský z Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze.

Ta dělala metodiku unikátnímu projektu „MasterCard česká centra rozvoje 2010“.

Ve 3. ročníku socioekonomické studie, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze, letos hodnotili padesát největších českých měst. Jablonec nad Nisou obsadil v celkovém hodnocení kvality života 15. pozici, těsně za Libercem. Jablonec vykazuje poměrně dobré výsledky v sociální sféře a v porovnání s ostatními nemá tak vysokou nezaměstnanost. Patří také k zeleným městům a dle indexu rozlohy a dostupnosti zeleně se zařadil dokonce na 3. místo.

Jak na jednotlivá města dolehla hospodářská krize?
Některá si vůbec nevedou špatně. Například Teplice mají nulový dluh na jednoho obyvatele. Oni si prostě vůbec nepůjčují, což je ideální stav. Co se týče financí, předají po komunálních volbách případným následovníkům čistý stůl.

Dá se podobný přístup vysledovat i jinde?
Podobně na tom byl i Cheb, ale tam si teď vzali úvěr na rekonstrukci kulturního centra. Ale nízké zadlužení – v řádech stokorun na jednoho obyvatele – mají například i Chomutov, Český Těšín, Pardubice a Prostějov.

Jaké je negativní zjištění rozsáhlého srovnání padesáti největších měst?
Projevilo se, že nedochází ke snižování regionálních rozdílů. Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj obvykle vycházely v podobných projektech jako slabší regiony. Mysleli jsme si, že by to tak nemuselo dopadnout při letošním porovnání jednotlivých měst. Ale bohužel až na pár výjimek města potvrdila, že se v daném regionu opravdu těžko žije.

Lze ukázat nějakého viníka?
Je to problém restrukturalizace ekonomiky a vývoje od počátku 90. let. Určitě to není vina samospráv. I kdyby se starostové snažili sebevíc, nemohou to příliš ovlivnit.

V letošním ročníku studie MasterCard česká centra rozvoje, nezávislá komise odborníků posuzovala také projekty, které v 50 vybraných městech realizovali za účelem podpory ekonomického rozvoje dané oblasti. Mezi 84 nominovanými projekty nebyl z Jablonce ani jeden.

Ale něco přece jen dělat mohou, aby se postavení regionů v celorepublikovém měřítku zlepšovalo…
Jako významný nástroj se jeví například větší podpora podnikatelských aktivit nebo získávání zahraničních investorů.

Opravdu nemohou dělat nic dalšího?
Protože se potvrdila i provázanost ekonomik blízkých měst, myslíme si, že měla napříště spojit své síly a řešit své rozvojové koncepty společně.

Která města máte konkrétně na mysli?
Třeba Brno a Břeclav nebo Prostějov a Olomouc.