Společné podnikání rodinných příslušníků přináší četné a vskutku specifické právní, daňové a zejména vztahové problémy. Ve své poradenské praxi často odpovídám na otázku jakým způsobem se může manžel či manželka zúčastnit a podílet na podnikání druhého manžela.

Může např. podnikající manželka uzavřít pracovní smlouvu se svým manželem, přidělovat mu práci, určovat podmínky jejího výkonu, kontrolovat a hodnotit její výsledky a v závislosti na svém objektivním zhodnocení splnění či nesplnění pracovních úkolů vyplatit manželovi spravedlivou odměnu?

Zákoník práce vzájemné zaměstnávání manželů bohužel neumožňuje. V § 318 výslovně uvádí, že pracovněprávní vztah (pracovní poměr nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) nemůže být uzavřen mezi manžely nebo partnery (osobami stejného pohlaví).

Ještě do konce roku 2006 platilo, že pracovněprávní vztahy uzavřené mezi manžely, za předpokladu, že nejprve došlo k uzavření pracovněprávního vztahu a následně k uzavření manželství, byly platné. Od 1. 1. 2007 jsou i tyto pracovněprávní vztahy neplatné.

Osobně se domnívám, že v tomto případě je zákon ve vztahu k manželům a jejich rodinám moudře přísný.