Soutěž o titul Výrobek roku probíhá od roku 2004 a v letošním roce se zemědělci a potravináři utkali v 9. ročníku.

V Libereckém kraji je řada potravinářských subjektů, jejichž výrobky jsou na vysoké úrovni kvality. V rámci diverzifikace zemědělských činností vznikají a fungují malé výrobny, které ze zemědělských produktů vytvářejí velice kvalitní potravinářské výrobky. Z tohoto důvodu je v rámci Krajské koncepce zemědělství Libereckého kraje navržena jako jedna z možností, které podporují rozvoj tohoto podnikání, a tím i rozvoj venkovského prostoru, soutěž o ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství-zemědělství.

Každý výrobek je v soutěži posuzován podle stanovených kritérií, jakými jsou například inovativnost, design, použité materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zákazníka.

„V současnosti mají zpracovatelé, farmáři i ekologičtí producenti možnost přihlásit svou produkci do 12 hlavních kategorií, které jsou dále členěny na dílčí kategorie jednotlivých druhů produktů. Vítěz v kategorii získává titul Výrobek roku a celkový vítěz titul Nejlepší výrobek roku. Titul je udělen na dobu dvou let. Výherce v jednotlivých kategoriích získává dar ve výši dvaceti a celkový vítěz ve výši čtyřiceti tisíc korun," řekl radní Jaroslav Podzimek.

Komise hodnotila celkem 49 výrobků od 15 výrobců v 10 kategoriích.

„Ocenění bude slavnostně předáno hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem v rámci 10. krajských dožínkových slavností, které se letos uskuteční v sobotu 1. září v Bílém Kostele nad Nisou. Ocenění je uděleno na dobu dvou let," vysvětlil Podzimek.

Výrobci oceněných výrobků mají právo umístit na obal oceněného výrobku nápis Výrobek roku 2012 a logo Libereckého kraje.