Takzvaně se hodit marod, ale přitom získaný čas pracovní neschopnosti využít k něčemu jinému než k léčení domnělé choroby – to se nemusí vyplatit. Celkem 208 práce neschopných lidí přistihli v Libereckém kraji kontroloři České správy sociálního zabezpečení, že nedodržují léčebný režim.
„Těmto lidem byla předčasně ukončena pracovní neschopnost,“ uvedla Štěpánka Filipová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí ČSSZ.
V kraji provedli od ledna tohoto roku do konce září úředníci ČSSZ celkem 6 660 kontrol. Z nich vzešlo dohromady 222 postihů.
Nejvíc postihů dopadlo na Liberecko (celkem 91), nejméně pak na Jablonecko (26). Lidé na Českolipsku, kteří nemarodili tak, jak mají, dostali 71 postihů a na Semilsku 34 postihů.
„Postihem rozumíme snížení či odebrání nemocenské,“ zdůraznila Štěpánka Filipová. „Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, anebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, posudkový lékař či zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec využívá čas pracovní neschopnosti k jiné činnosti,“ dodala. Z 208 ukončených pracovních neschopností v kraji přesně 190 připadá na Českolipsko, 12 jich ukončila správa sociálního zabezpečení na Liberecku a 6 na Semilsku. Na Jablonecku neukončili neschopnost předčasně nikomu.
V celé republice provedli pracovníci ČSSZ v tomto období přesně 210 447 kontrol dodržování léčebného režimu a vydali téměř 5 200 postihů, tedy o pár desítek více než vloni.
„Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu. Musí uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, mít zvonek se jmenovkou, a podobně,“ řekla mluvčí ČSSZ.