Nový daňový řád, který stanoví pravidla pro správu daní od l. ledna 2011, vychází vstříc daňovým poplatníkům, kteří sestavují a podávají daňová přiznání ze svých příjmů doslova na poslední chvíli.

Oproti předchozí zákonné úpravě, která striktně určovala, že přiznání k dani z příjmů musí být podáno nejpozději 31. března, nový daňový řád v § 136 stanoví, že daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Toto ustanovení se vykládá tak, že posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů není 31. březen nýbrž 1. duben. Daňový řád rovněž stanoví (§252), že daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti a povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.

Jestliže nová pravidla daňového řádu převedeme do konkrétních termínů letošního roku, bez sankcí ze strany finančního úřadu vyvázne opozdilec, který daň z příjmů zaplatí do 7. dubna a daňové přiznání k této dani stihne podat do 8. dubna.

Nad radou a doporučením na závěr není třeba dlouho přemýšlet – podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně neodkládejte na nejzazší termíny.