Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o účetnictví, která má umožnit vyjmenovaným právnickým osobám (občanským sdružením, spolkům a církevním společnostem), které nejsou založeny za účelem podnikání, ale k výkonu ústavně zaručených práv nebo k jiným společensky prospěšným účelům, aby i po lednu 2008 mohly účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Nové znění zákona prodlužuje lhůtu pro užívání soustavy jednoduchého účetnictví u „neziskovek“ do 31. 12. 2012.
V důvodové zprávě k navrhované změně zákona o účetnictví se uvádí, že možnost účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví lépe vyhovuje specifickému společenskému charakteru a podmínkám činnosti neziskových právnických osob, je těmito právnickými osobami vítána a nepůsobí v praxi žádné potíže.
Zcela novou podmínkou pro pokračování účtování v soustavě jednoduchého účetnictví však bude, že příjem neziskové právnické osoby nepřesáhne v předchozím roce 3 000 000 Kč. Při překročení takto vymezeného příjmového limitu bude muset nezisková organizace přejít na účetnictví podvojné.
Změnu zákona jistě přivítají všechny dotčené neziskové organizace a je pravděpodobné, že po odsouhlasení poslaneckou sněmovnou nebudou problémy ani se souhlasem senátu a podpisem presidenta republiky.
⋌autor je daňový poradce