Poslaneckou sněmovnou odsouhlasené nové znění zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2008 v § 48a stanoví, že snížená sazba DPH (od roku 2008 9%) se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem nebo v souvislosti s opravou této stavby. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.
Za stavby pro sociální bydlení se kromě jiných staveb považují byt pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení a bytový dům pro sociální bydlení. Bytem pro sociální bydlení je podle nového znění zákona byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m čtverečních. Celkovou podlahovou plochu takového bytu tvoří součet podlahových ploch všech místností bytu včetně místností, které se považují za jeho příslušenství. Podíl na společných částech domu se do celkové plochy bytu pro sociální bydlení nezapočítává. Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 metrů čtverečních. Podlahovou plochu zde určíme jako součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Bytovým domem pro sociální bydlení je podle nového znění zákona bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.