Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění platném do 31. března 2009 neumožňoval podnikatelům registrovaným k DPH, aby si při pořízení osobního automobilu uplatnili nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Za osobní automobil je pro účely DPH považován dopravní prostředek, který je v technickém průkazu označen kategorií M1 nebo M1G. Výrobci a prodejci osobních automobilů však nalezli poměrně jednoduchý způsob přebudování osobního automobilu na tzv. automobil nákladní.

Do osobního automobilu byla zamontována přepážka oddělující prostor určený pro přepravu nákladů od prostoru vyhrazeného pro přepravu osob. Automobil s touto úpravou byl pak zařazen do kategorie nákladních automobilů a při jeho pořízení si plátce DPH nárok na odpočet této daně bez problémů uplatnil.

Zabudovaná přepážka ale nemohla být v průběhu provozování automobilu demontována bez poměrně závažných daňových důsledků. Zákon o DPH totiž považoval její odstranění za přestavbu vozidla, jejímž výsledkem byl osobní automobil. Změna kategorie automobilu byla následně spojena s povinností přiznat DPH na výstupu.

Od 1. dubna letošního roku bylo ustanovení o přestavbě vozidla ze zákona o DPH vypuštěno. V praxi to znamená, že od tohoto data je možné zabudovanou přepážku z vozidla odstranit, aniž by plátci, který je vlastníkem automobilu, vznikla povinnost odvést daň z přidané hodnoty na výstupu.