Povinnost vést podvojné účetnictví vzniká podle § 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, fyzickým osobám, pokud jejich obrat v rámci podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku patnáct milionů korun.
Po splnění tohoto kritéria se stávají účetními jednotkami a do roka musí zahájit účtování v soustavě podvojného účetnictví.
Pokud by v následujících letech takového obratu nedosáhly, mohou bez ohledu na menší rozsah činnosti ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období.
Novela zákona o účetnictví zvyšuje limit dosaženého obratu rozhodného pro vedení účetnictví z 15 000 000 korun na 25 000 000 korun. Současně v přechodných ustanoveních stanoví, že na fyzické osoby, jejichž obrat v roce 2006 nepřesáhl 25 000 000 korun, se povinnost ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období nevztahuje.
Pokud tedy někomu podle současného znění zákona vznikla dříve povinnost vést účetnictví a v roce 2006 nevykázal v rámci podnikání obrat 25 000 000 Kč, může účtování v soustavě podvojného účetnictví ukončit a přejít na vedení daňové evidence dříve než po uplynutí pěti let.
Nové ustanovení se podle přechodných ustanovení použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2008.