Zhruba 500 kontrol a necelých 90 sankcí. Takový je výsledek kontrolní akce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ve stáncích, prodejnách potravin s rychlým občerstvením a dalších provozovnách společného stravování. Kontroly proběhly ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
„Nejčastějšími zjištěnými závadami byla špatná manipulace s potravinami, nedodržování hygienických zásad při manipulaci s pokrmy, špína a nepořádek v provozovnách, anebo nedostatky při zajištění pitné vody,“ vypočetla mluvčí Krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
Na Semilsku označili hygienici tři vzorky pitné vody, pocházející ze studní a zásobující restaurace, za nevyhovující. „Provozovatelům bylo zakázáno používání této vody jako pitné,“ zdůraznila mluvčí.
Celkem hygienici udělili 25 opatření, nejčastěji přikázali likvidaci nevhodných pokrmů. Dále například nařídili sanitaci provozovny. Dvakrát pozastavili provozovateli činnost a dvakrát provozovnu na místě uzavřeli.
Nejvíce sankcí, celkem 15, uložili na Semilsku. Sedm sankcí se dotklo Českolipska. Liberecké provozovny stravování si vysloužily jen dvě sankce a jablonecké ani jednu.
Blokových pokut rozdali kontroloři ve všech okresech 67 ve výši 114 500 korun.
„Na zmrzlinu jsme se zaměřili v srpnu. Mimo jiné jsme analyzovali přítomnost syntetických barviv, a zda se jejich množství vejde do předepsaných norem,“ uvedla Zuzana Balašová.
Celkem kontroloři odebrali k vyšetření vzorky zmrzlin nápadně sytých barev z osmi různých provozoven v kraji. Všechny byly v pořádku.