Pokud čtete tyto řádky ve středu 31. března a jako poplatník daně z příjmů fyzických osob máte povinnost předložit finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmů, máte ještě několik hodin času ke splnění této povinnosti v řádném termínu. Termín pro podání přiznání k dani z příjmů do 31. března platí rovněž i pro společnosti s ručením omezeným a ostatní právnické osoby, které ze svých příjmů odvádějí daň z příjmů právnických osob.

Jak fyzické tak právnické osoby mohou k podání svého přiznání k dani příjmů zplnomocnit daňového poradce. Daňové přiznání pak sestavují a na místně příslušný finanční úřad odevzdávají nejpozději do 30. června. Do 31. března je však třeba příslušné pověření v podobě zplnomocnění daňového poradce k tomuto úkonu finančnímu úřadu doručit.

Daňové přiznání můžete osobně odevzdat konkrétnímu správci daně nebo na podatelně finančního úřadu. Dalším způsobem jeho doručení je odeslání poštou (podací lístek je dokladem o odeslání), elektronické podání nebo zaslání prostřednictvím datové schránky.

Daň z příjmů je splatná 31. března. Vzhledem k novému znění zákona o platebním styku musí být k tomuto datu připsána na účet správce daně. Správně se tedy zachovali ti poplatníci, kteří daň zaplatili již v pondělí.

Poplatníci, kteří se „daňově přiznají“ k 31. března, vstoupí od 1. dubna do nového zálohového období. Upozorňuji na tuto skutečnost zejména proto, že v letošním roce musí zálohy na daň z příjmů na rozdíl od minulého roku, kdy daňové zálohy nebyly povinné pro podnikatelské subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců, platit všichni, kteří tuto povinnost ze zákona mají.

Smysluplné použití námi zaplacených daní můžeme nyní zřetelně sledovat např. v podobě rozmanitých a podmanivých předvolebních billboardů.