Pořadatelé i letos prozíravě umožnili spojit tuto akci s veletrhem INTEC zaměřeným na nástrojové, speciální a jednoúčelové stroje a s veletrhem rohima, který se zaměřuje na celou škálu problematiky vláknitých kompozitů. Veletrhy jsou v kalendáři zapsány na dny 26. až 29. února 2008. České firmy budou moci i v příštím roce využívat výhod společné expozice, kterou zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
„Na naší webové stránce www.mpo.cz jsou k dispozici všechny důležité podklady včetně kontaktu na firmu, která bude účast realizovat a s námi koordinovat. Chtěla bych předeslat, že na těchto veletrzích panuje velká poptávka po obchodu mezi severočeskými a saskými firmami,“ říká ředitelka oficiální účasti ČR na veletrhu Zuliefermesse Michaela Brandejská.
Lipské veletrhy mají v letošním kalendáři ještě tradiční odborný stavební veletrh Baufach ve dnech 24. až 27. října, kde poprvé proběhne aukce stavebních strojů.