Takovou prohlídku musí zaměstnanec absolvovat podle zákona jednou ročně, aby lékař zjistil, zda nedochází v souvislosti s konáním práce k poškozování zdravotního stavu.

Na takové prohlídky musí mít firma s více než dvaceti zaměstnanci svého – takzvaného závodního – lékaře. Problémy bývají se zdravotní kartou zaměstnanců.

„Chodí za námi lidé, kterým doktor řekl, že si musí donést svou zdravotní kartu od svého obvodního lékaře. To je ale chyba. Zákon říká, že správně si má kartu vyžádat sám závodní lékař od obvodního. Je to prostě čistě mezi nimi,“ říká Milan Šubrt, předseda Asociace samostatných odborů v Liberce.

Veškeré náklady spojené s prohlídkou navíc musí hradit zaměstnavatel.

„Prohlídka je součást pracovní doby, člověka tam nemohou poslat v jeho volném čase. Pokud ano, musí to zaplatit jako přesčas,“ podotýká Milan Šubrt.

Své povinnosti má však pochopitelně také zaměstnanec. Tou základní je to, že na preventivní prohlídku musí chtě nechtě jít, když ho na ní firma pošle. Pokud odmítne, poruší pracovní kázeň.