Poplatníci daně silniční, kteří dbají na splnění svých povinností v řádném termínu, musí podat daňové přiznání k této dani za rok 2014 nejpozději do pondělí 2. února 2015 (31. leden připadne na sobotu). Je vhodné si připomenout, že předmětem silniční daně jsou vozidla splňující současně všechny níže uvedené podmínky:

jde o silniční vozidlo,

toto vozidlo je registrováno v České republice,

je provozováno na území České republiky,

je používáno k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.

Předmětem silniční daně jsou však bez ohledu na způsob využití vozidla určená k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou registrovaná v České republice.

Poplatníkem daně osobou, která má povinnost daň silniční zaplatit je fyzická nebo právnická osoba, která

je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel,

zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňové povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.

V daňovém přiznání si poplatník daň sám vypočítá a následně jí ve lhůtě pro podání daňového přiznání zaplatí. Daň silniční je povinně zálohovanou daní, čtvrtletní zálohy se platí vždy za právě uplynulé čtvrtletí. Daňová povinnost je proto zaplacenými zálohami vypořádána a doplatkem daně bude pouze daň za prosinec, která není součástí poslední čtvrtletní zálohy.

K silniční dani je na první pohled nelogicky povinen i provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu, který sice nepodniká, ale zapůjčí své vozidlo osobě, která jej k podnikání použila nebo používá. Povinnost k silniční dani musí splnit i podnikatelé, kteří výdaje spojené s provozem vozidla neuplatňují v účetnictví nebo daňové evidenci ve skutečné výši, protože využívají tzv. výdajové paušály.

Daň silniční přiznejme a zaplaťme s vědomím, že pomůžeme zvelebit zimou ale i jinými než meteorologickými vlivy strádající české silnice.