Z pohledu farmářů patřila letošní sklizeň k těm nejhorším za posledních devět let.

Ještě v červnu počítali zemědělci, že sklidí 98.896 tun obilí při průměrném výnosu 4,58 tuny z hektaru, a řepky kolem 18.639 tun při průměrném výnosu 3,07 tuny z hektaru. Extrémně suchý červen a počátek července a pak chladný a deštivý zbytek prázdnin však úrodu výrazně poznamenaly i v oblastech, které přímo nezasáhly povodně.

"Kvůli dešti nebylo možné obilí a řepku včas sklidit, kvalita šla dolů, objevily se plísně, někde přívalové deště vymlátily řepku přímo na poli, obílí bylo polehlé," poznamenal Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberec a Jablonec nad Nisou.

Pěstitelé v kraji tak nakonec sklidili jen zhruba 89.970 tun obilí, což je nejméně od roku 2004. Sklidilo se zhruba o 16 procent méně než před rokem. Průměrné hektarové výnosy dosáhly 4,06 tuny z hektaru, nižší byly jen v roce 2006, kdy se z hektaru sklízelo jen 3,7 tuny. Pěstitelé ale tehdy oseli mnohem větší plochy, a tak byla sklizeň podstatně vyšší.

Úroda řepky byla o něco lepší. Zemědělci sklidili přes 17.610 tun, což bylo o deset procent méně než před rokem. V průměru se sklízelo kolem 2,94 tuny řepky z hektaru. Nižší průměrné výnosy měli zemědělci jen v letech 2008 a 2005.

Liberecký kraj není zemědělskou produkční oblastí. Zemědělská půda tvoří sotva třetinu ze 316.000 hektarů ploch. Výměry osévané zemědělskými plodinami se navíc rok od roku zmenšují. Letos pěstitelé oseli necelých 38.000 hektarů, loni byly výměry zhruba o 1000 hektarů větší. Nejlepší rok zažili pěstitelé v kraji v roce 2004, kdy byla úroda rekordní. Sklidilo se více než 132.320 tun obilí a bezmála 18.500 tun řepky.