Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři - městy a obcemi - schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období.

Obnova majetku je prioritou

SVS před 23 lety při svém vzniku převzala od akcionářů rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Ještě i dnes je průměrně 60 % tohoto majetku za svou životností, především liniové stavby - vodovody a kanalizace.

Prioritou SVS je proto obnova majetku, na niž letos připadne 80 % z celkového objemu 1,27 miliardy korun určených na investice v regionu SVS.

Potřeba je větší než zdroje

Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací.

Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. Odůvodněná potřeba zvýšeného tempa obnovy našeho zastaralého majetku naráží na limity ceny vody. Dodržení sociálně únosné ceny vody je totiž zakotveno v Podnikatelském záměru SVS na období 2016-2020. SVS proto hledá možnosti, jak obnovu majetku zefektivnit.

Efektivita a hledání rezerv

Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). Trvalou snahou SVS je také koordinovat svoje stavby v komunikacích s dalšími subjekty.

Jde o vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích, o vlastníka komunikací i o akcionáře, města a obce. Koordinací se dosáhne jak zkrácení celkové doby uzavírek a dopravních omezení, tak i snížení nákladů pro zúčastněné.

Dalším cílem SVS je dosáhnout rovnoměrného plnění investičního plánu v průběhu roku. To se daří díky intenzivnímu soutěžení již od konce předchozího roku, takže jakmile to klimatické podmínky dovolily, bylo možné již v lednu začít realizovat stavby z investičního plánu 2016.

„Co se týče potřeb obnovy majetku, jsme v tempu výrazně limitováni podmínkou dodržení sociálně únosné ceny vody. Při sestavování našich plánů proto hledáme na všech jednáních kompromisy s našimi akcionáři, městy a obcemi. Snažíme se inkasované prostředky z ceny vody co nejefektivněji směrovat do obnovy. Jako řádní hospodáři chceme udržet rozsáhlý vodohospodářský majetek na území dvou krajů v provozuschopném stavu i pro příští generace. Letos v červnu - jako každý rok - jsme připraveni předložit výsledky celoroční práce našim akcionářům na řádné valné hromadě," dodává Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Investice SVS do vodárenské infrastruktury v rámci Libereckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

okres počet staveb investice celkem
Česká Lípa 21 staveb cca 123 mil. Kč
Jablonec nad Nisou 12 staveb cca 98,8 mil. Kč
Liberec 12 staveb cca 74,4 mil. Kč

Některé stavby zahájené loni přešly do letoška. Ty, které jsme zahájili na podzim, byly v zimních měsících adekvátně zakonzervovány a práce na nich byly opět zahájeny po spuštění provozu výroben živičných směsí. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:

Okres Česká Lípa: Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017)

Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald – rek. dvou vodojemů Malý Špičák (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016)

Okres Liberec: Příšovice – rek. podtlakové ČSOV (VI/2016).

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení:

Okres Česká Lípa: Nový Bor ul. Rumburských hrdinů – rek. vodovodu (VI/2016), Zahrádky, Borek – rek. čerpací stanice surové vody (VII/2016), Stružnice – Jezvé Chalupnická ul. – rek. vodovodu (VII/2016), Sloup v Čechách – rek. vodovodu (VII/2016), Dubnice – rek. přivaděče Útěchovice (VIII/2016), : Sosnová – rek. vodovodu (VIII/2016), Mimoň Hraničářská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016)

Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, Horská Kamenice – rek. vodojemu (VI/2016), Smržovka Hřbitovní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Tanvald Větrná a Vnitřní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. Nisou Tyršova a Brusičská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. Nisou Mšenská – rek. vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. Nisou Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Jablonec nad Nisou ul. Pod Skalkou – rek.kanalizace a vodovodu (X/2016)

Okres Liberec: Český Dub – rek. čerpací stanice Libíč (VII/2016), Hrádek n. Nisou, Horní Sedlo – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Chrastava Liberecká ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Liberec Na Zápraží a Orlí ul. – odstranění 3 kanal. výústí (VIII/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016), Liberec ul. Česká Tvrz – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Radimovice – rek. vodovodu III.etapa (X/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.

AUTOR: SVS, a. s.