Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

Plnění plánu obnovy majetku

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají v rámci stavební sezóny postupně a rovnoměrně na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s sebou přinášejí rozkopané ulice a silnice, což způsobuje dopravní omezení, ale i zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí po dobu stavby.

Bezpochyby jste to s nelibostí zaregistrovali i během svých prázdninových cest. Vždy se ale snažíme tyto doprovodné těžkosti omezit na minimum, proto naše stavby koordinujeme s vlastníky dalších sítí v komunikacích a s vlastníky či správci komunikací, aby k uzavírkám nedocházelo na stejném místě opakovaně. Klimatické podmínky letošního léta nám umožnily realizovat investiční akce v převážné míře zcela bezproblémově a v souladu s harmonogramem staveb, což je předpokladem splnění celoročního plánu. V těchto týdnech zahajujeme poslední naplánované stavby roku 2016, abychom je stihli dokončit ještě do nástupu zimy, kdy bude nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu.

Logo SVS.

Legislativní tlak na růst ceny vody

Objem prostředků, které SVS věnuje na obnovu majetku (jenž je z 60 % za svou životností), se rok od roku zvyšuje. Letos jde o 1,27 miliardy korun, a přesto se stárnutí majetku nepodařilo zastavit, protože potřeba investic do jeho obnovy je vyšší, než jsou finanční zdroje. Celých 25 % ceny vody si totiž nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. SVS i za těchto podmínek provádí obnovu majetku velmi efektivně, takže majetek je nadále provozuschopný. Meziroční změny v ceně vodného a stočného v regionu SVS jsou přitom minimální, bez výrazných skoků a víceméně kopírují inflaci. Je však nutné počítat s dalším legislativním tlakem na růst ceny vody, vyvolaným jak zpřísněním limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do technologií), tak výrazným zvýšením poplatků pro stát za podzemní i povrchovou vodu, kterou vodárenská společnost od státu musí nakupovat jako surovinu pro výrobu pitné vody.

Obnova majetku SVS probíhá podle plánu.

Investice SVS v roce 2016 do vodárenské infrastruktury v rámci Libereckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:
investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Česká Lípa 21 staveb.........cca 123 mil. Kč
Jablonec n. N. 12 staveb..........cca 98,8 mil. Kč
Liberec 12 staveb..........cca 74,4 mil. Kč


Některé stavby zahájené ještě loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:
Okres Česká Lípa: Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017)
Okres Jablonec nad Nisou: Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016).

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení:

Okres Česká Lípa: Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016), Cvikov ul. Tyršova, Malá a Pětidomky (IX/2016), Žandov ul. Kostelní a Potoční – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Nový Bor Liberecká – rek. kanalizace (IX/2016), Sosnová – rek. vodovodu (IX/2016), Mimoň ul. Pražská, Nová a Křížová – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Doksy Staré Splavy ul. Zátiší – II. etapa rek. vodovodu (X/2016), Ždírec v Podbezdězí – rek. vodovodu (X/2016), Sloup v Čechách – rek. vodovodu (X/2016), Svor – rek. svodného řadu (X/2016), Česká Lípa Litoměřická ul. – rek. vodovodu (X/2016), Doksy – Staré Splavy ul. Lázeňský vrch – rek. vodovodu (XI/2016), Svor Rousínov – úpravna vody (IV/2017), Svor – úpravna vody (V/2017), Česká Lípa, Děčínská, Na Blatech – rek. kanalizace (XI/2016)

Okres Jablonec nad Nisou: Jablonec n. N. Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. Rybářská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Rychnov u Jablonce n. N. ul. Zálesí – Košovy – rek. vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. ul. Pod Skalkou – rek.kanalizace a vodovodu (X/2016), Desná Sklářská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Albrechtice v Jizerských horách Novina – rek. přívodního řadu (XI/2016), Držkov u koupaliště – rek. kanalizace (XII/2016)

Okres Liberec: Rynoltice – rek. přívod. řadu z ČS do vodojemu (IX/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Osečná ul. Dolní Selská – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016), Liberec Horní Hanychov – rek. vodojemu (IX/2016), Liberec ul. Česká Tvrz – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Jizerská ul. – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Český Dub – rek. ČS Libíč (IX/2016), Radimovice – rek. vodovodu III.etapa (X/2016), Liberec ul. Dr. M. Horákové – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Liberec ul. Zámecký vrch – rek. vodovodu (X/2016), Chotyně – rek. vodojemu (XI/2016), Liberec Vesec- přebudování ČOV na ČSOV (XI/2016)

Okres Semily: Harrachov Rýžoviště – rek. vodojemu (IX/2016).
Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.