1. listopadu tohoto roku vstoupí v České republice i v celé Evropské unii v platnost nový zákon o platebním styku. Zákon nově a pro uživatele bankovních služeb příznivěji upravuje lhůty pro bezhotovostní platby.

Do 1. listopadu 2009 jsou banky povinny připsat svým zákazníkům došlou platbu na jejich účet až následující den po jejím obdržení. V praxi to znamená, že od příkazu k provedení bezhotovostního převodu peněz do okamžiku, kdy s nimi příjemce bude moci disponovat, mohou uplynout až tři pracovní dny.

Podle nové zákonné úpravy budou peněžní ústavy bezhotovostní převody peněz provádět rychleji. Banka bude povinna připsat došlou platbu na účet příjemce ještě týž den kdy ji obdrží.

Pokud tedy bance dáme příkaz, aby provedla platbu za zboží našemu dodavateli, měl by ji mít na svém účtu a disponovat s ní již druhý den.

V souvislosti s touto změnou byl v zákoně o správě daní a poplatků nově vymezen termín pro placení daní a záloh na daně. Od 1. listopadu se za den platby daně nebo daňové zálohy bude u bezhotovostní platby považovat den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, u hotovostních plateb to bude den, kdy pracovník správce daně hotovost převezme.

Od 1. ledna 2010 budou nově stanovené termíny platit i pro platby pojistného.