Provádění rozsáhlejších oprav budov, strojů, dopravních prostředků a ostatních druhů hmotného majetku zpravidla vyžaduje vynaložení značných finančních částek. Zákon 593/92 Sb., o tvorbě rezerv, proto umožňuje, abychom na základě zpracovaného rozpočtu plánované opravy zahrnovali předpokládané náklady takové opravy do svého daňového základu již před jejím vlastním provedením.

Například na opravu střechy, která bude podle rozpočtu zpracovaného stavební firmou stát 1 500 000 Kč a kterou chceme provést v roce 2011, můžeme tvorbu rezervy zahájit v roce 2008 a v témže roce do svých daňových nákladů zahrnout jednu třetinu plánovaných nákladů na opravu (500 000 Kč).

Stejným způsobem budeme postupovat v letech 2009 a 2010. Náklady na opravu tak rozložíme do období 3 let. Je zřejmé, že tvorbou rezervy tak v každém roce uspoříme na dani z příjmů 75 000 Kč. Za tři roky dosáhne úhrnná daňová úspora částky téměř čtvrt milionu korun, přesně 225 000 Kč.

Tvorba rezervy je omezena pouze na ty druhy hmotného majetku, které jsou pro účely daňového odpisování zařazeny do druhé až šesté odpisové skupiny. Rezervu proto nemůžeme vytvářet např. na počítače, které jsou v první odpisové skupině a odpisujeme je tři roky. Do konce roku 2007 nebylo možné tvořit rezervu ani na opravu osobních automobilů, které byly tehdy zařazeny do odpisové skupiny 1a s dobou odpisování 4 let.

Od 1. ledna 2008 daňová reforma prodloužila dobu odpisování osobních automobilů jejich přeřazením do 2. odpisové skupiny ze 4 na 5 let. Z této - pro podnikatele i pro krizí sužovanou ekonomiku - ne právě vhodné změny však ve zdaňovacím období roku 2008 vyplývá možnost tvorby rezervy i na opravu osobních automobilů.