Konkrétně Český statistický úřad srovnával meziroční poklesy za srovnatelné období s rokem 2009.

„Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl v našem kraji vykázán pokles ve výši 18,5 procent, v Královéhradeckém pak 19,4 procent. Nižší návštěvnost zaznamenaly také ostatní kraje, výjimkou byl pouze Karlovarský kraj s meziročním jednoprocentním nárůstem hostů a Hlavní město Praha s nárůstem 0,8 procenta,“ upřesnila Stanislava Riegerová z Českého statistického ústavu pro Liberecký kraj.

Jak doplnila, nejvíce hostů v rámci 4. čtvrtletí 2009 do Libereckého kraje zavítalo v měsíci říjnu, a to 39 041. To je 38,5 procent z celkového počtu 101 362 hostů.

„Většinu z nich, 66,8 procent, představovali rezidenti, tedy hosté z České republiky, ale také jejich počet se meziročně snížil, a to o 17,3 procenta,“ pokračuje Stanislava Riegrová.

U nerezidentů, v tomto případě jsou tím myšleni hosté ze zahraničí, došlo k meziročnímu snížení téměř o jednadvacet procent. Převážná část zahraničních hostů zavítala do Libereckého kraje již tradičně ze sousedního Německa. Těch bylo téměř šedesát procent ze zahraničních turistů.

Druhou nejpočetnější skupinou se pak stali návštěvníci z Polska a třetí pak turisté z výrazně vzdálenějšího Nizozemska.