Informace včera zveřejnil Ústav pro informace ve vzdělávání.
„Nejvyšší průměrný příjem v rámci regionálního školství - 25 461 korun - vykázali učitelé vyšších odborných škol. Výdělek středoškolských učitelů vzrostl o 6,0 % na 24 799 korun,“ uvedla Jitka Pilbauerová, tisková mluvčí ústavu.
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve školství mimo pracovníky státní správy v 1. pololetí 2007 činila 19 957 Kč, což je o 6,3 % více, než činila průměrná měsíční mzda ve stejném období předchozího roku. Zaměstnanci v regionálním školství pobírali v průměru 19 099 Kč, mzda učitelů v regionálním školství byla vyšší a činila 23 027 Kč.
Nejvyšší průměrnou měsíční mzdu ve školství měli pracovníci veřejných vysokých škol (25 517 Kč).
V 1. pololetí 2007 pobírali učitelé v regionálním školství v průměru 23 027 Kč (učitelé mateřských škol 18 343 Kč, základních škol 23 347 Kč, středních škol 24 799 Kč a vyšších odborných škol 25 461 Kč).
Nejvíc rostl plat na gymnáziích
Nejrychleji rostla mzda na gymnáziích a školách se sportovním zaměřením (nárůst o 6,8 %), dále na vyšších odborných školách (o 6,6 %), speciálních školách (o 6,4 %), v základních školách (o 6,1 %), středních školách vyučujících obory středních odborných učilišť včetně středisek praktického vyučování (o 5,8 %), středních školách vyučujících obory středních odborných škol (o 5,7 %) a konzervatořích (o 5,0 %). Naopak nejméně vzrostla v mateřských školách (o 5,3 %).