Technická univerzita v Liberci (TUL) vyhlásila veřejnou soutěž na dodavatele nových laboratoří. Komplex vznikne díky podpoře Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z něho liberecká univerzita získala 800 milionů korun.

Jen zhruba polovina je ale určena na výstavbu nového objektu, další peníze půjdou do vybavení a přístrojů.

„Projekt je naplánován na čtyři roky, stavba ale musí být hotova v červnu 2012,“ řekl rektor TUL Zdeněk Kůs. Projekt je jedním z osmi, které loni peníze z programu na výzkum a vývoj dostaly.

Moderní komplex laboratoří bude sloužit pro technické obory a výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. Areál vyroste v blízkosti Studentského náměstí v areálu univerzity na nevyužívaných pozemcích a částečně nahradí i budovy, které už dosluhují.

Výstavbě nového sedmipodlažního komplexu tak bude předcházet demolice starých budov. Práce by měly začít ještě letos. Soutěž je podle Kůse otevřena všem uchazečům z Česka i zahraničí, musejí mít ale zkušenosti se stavbami tohoto druhu a velikosti. Rozhodující bude především cena a termín dodání.

„Cena o doba dokončení budou závazné, nepočítáme s úhradou takzvaných víceprací a za každý den prodlení zaplatí dodavatel nemalé penále,“ zdůraznil Kůs. Uzávěrka nabídek je 22. června.

Laboratoře jsou největší investiční akcí v 55leté historii liberecké univerzity. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj, ale také pro studium a univerzita rovněž získá prostor ke svému dalšímu rozvoji.

„Je to projekt, který v první čtyřleté fázi staví a pořizuje vybavení a zároveň nabíhá jeho výzkumná činnost. Po čtyřech letech si bude muset na sebe vydělávat - nejen na zaměstnance, ale i na nové přístroje,“ řekl rektor. Odhadem tak laboratoře budou muset ročně získat zhruba 100 až 150 milionů korun z různých zdrojů. Do čtyř let by měly laboratoře zaměstnávat kolem 80 až 100 odborníků.

Nové laboratoře nejsou první stavební akcí ve vysokoškolském areálu. První byla před několika lety přestavba menzy. Později navázala výstavba nové budovy rektorátu a informačního centra za 195 milionů korun. Modernizací za více než 300 milionů prošly v posledních dvou letech také vysokoškolské koleje v Harcově.

K laboratořím by měly v budoucnu přibýt ještě další dvě budovy - G a E2. První má sloužit zejména pro doktorské a magisterské studium. Výstavba objektu za zhruba půl miliardy korun se připravuje. V plánu je také výstavba nové univerzitní knihovny. Tento projekt ale univerzita zatím odložila, protože první dva projekty budou velmi náročné finančně i organizačně.