Tuto možnost získala univerzita v rámci projektu Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy. Na projekt dostala peníze z ministerstva školství.

Stačí mít doma internet

„Centrum nabízí práci především studentům doktorského studia, můžeme ale nabídnout práci také mladým maminkám, zejména kolegyním, které s námi pracovaly na přípravě projektu a zapojily se do jeho realizace. Stačí, že mají doma počítač a internet. Pro nás jsou zkušenosti našich kolegyň velmi cenné. Ony zase uvítají kontinuitu se svojí předchozí činností, což jim potom usnadní návrat k vědecké práci,“ řekl děkan fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Jiří Maryška.

Projekt podpořilo ministerstvo

Technická univerzita v Liberci získala na uvedený projekt podporu ve výši zhruba 150 milionů korun v Národním programu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Cílem projektu je vybudování pracoviště, které bude zaměřené na studium přírodních procesů a výzkum inženýrských systémů pro komplexní ovlivnění životního prostředí působením průmyslové činnosti.
Výzkumná činnost se bude zabývat také problematikou ukládání vysoce aktivních odpadů.

Bude se zabývat i likvidací odpadů

„Hlavním přínosem činnosti centra bude přesná simulace procesů, které probíhají ve velkých komplexních hydrogeologických strukturách s možností posuzování míry rizika v dlouhých časových horizontech. Pětiletý projekt přispěje i k řešení problematiky likvidace starých průmyslových zátěží,“ doplnila mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.