Změny daňových zákonů mají v některých případech formu poněkud zvláštní. Dokládá to i 59. schůze poslanecké sněmovny, která v pátek 19. června schválila na svém zasedání návrh zákona, kterým se mění zákon o povinném značení lihu a současně s ním i zákon o daních z příjmů.

V případě změny zákona o daních z příjmů se jedná o změnu stručnou, avšak velice prospěšnou pro ty daňové poplatníky, kteří jí budou moci využít.

V paragrafu 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů se mění ustanovení o výši tzv. výdajových paušálů. Uplatňování výdajového paušálu je pro daňového poplatníka výhodným způsobem stanovení základu daně, protože nemusí vést ani účetnictví ani daňovou evidenci.

Eviduje pouze své příjmy z nichž zákonem stanoveným procentem odvodí výši svých daňových výdajů.

Výdajový paušál se podle nového znění zákona podstatně zvyšuje pro poplatníky provozující řemeslné živnosti (např. elektrikáři, zedníci, klempíři apod.), kteří si budou moci z dosažených příjmů uplatnit 80% výdajů namísto dosavadních 60%.

Z 50% na 60% se zvyšuje výdajový paušál pro poplatníky s příjmy z neřemeslných živnosti, dále pro poplatníky s příjmy z užití nebo poskytnutí průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a pro poplatníky z příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (advokáti, lékaři, auditoři apod.).

Výdajový paušál 30% u příjmů z pronájmů se nemění.

Podle přechodných ustanovení se výhodnější paušály použijí již pro zdaňovací období v roce 2009.

Protože změnu zákona dosud schválila pouze poslanecká sněmovna, musíme sledovat osud jejího schvalování v senátu včetně nezbytného podpisu prezidenta republiky.

Úplný text změny zákona o daních z příjmů o výdajových paušálech bude k dispozici na vebových stránkách Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a Svazu účetních v Jablonci nad Nisou.