Pracovní a podnikatelské aktivity našich občanů v zahraničí, stejně jako zaměstnávání a podnikání cizích státních příslušníků na území České republiky, v současné době jsou a jistě i v budoucnosti budou zcela běžným jevem. K těmto činnostem se v následném daňovém řízení vztahuje povinnost předkládat nejrůznější podklady a potvrzení pro správný výpočet daně z příjmů. Zákon 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, stanoví, že před správcem daně se jedná v jazyce českém nebo slovenském a veškerá písemná podání se předkládají v češtině nebo slovenštině. Cizojazyčné listinné důkazy musí být proto opatřeny úředním překladem do češtiny nebo slovenštiny.
Při uplatňování nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění na dítě půjde nejčastěji o následující doklady a potvrzení:
– potvrzení o studiu vystavené zahraniční školou, jejíž studium je podle rozhodnutí Ministerstva školství postaveno na roveň studia v ČR,
- potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění, vystavené pojišťovnou z jiného státu EU,
- rodné listy dětí občanů z jiných států, kteří jsou daňovými rezidenty v ČR a mohou si uplatnit daňové zvýhodnění na děti,
- potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru poskytnutého zahraniční bankou včetně překladu smlouvy o hypotečním úvěru uzavřené se zahraniční bankou.