Výnosy jsou nízké, úroda bude podle odhadů zhruba o 12 procent nižší než loni. Podle srpnových odhadů, které zveřejnil Český statistický úřad, očekávají zemědělci v kraji, že sklidí kolem 94.380 tun obilí a asi 17.160 tun řepky.

Úroda řepky bude ale lepší, už teď je sklizeno 17.370 tun a zbývá posekat ještě asi dvě procenta ploch.

Úroda obilí bude ale zřejmě horší než se čekalo. V průměru zemědělci sklízejí z hektaru 4,1 tuny obilí, ještě v srpnu počítali s výnosy o 270 kilogramů vyššími. Kvůli deštivému srpnu se zatím podařilo v Libereckém kraji zcela sklidit jen ozimý ječmen.

V průměru ho pěstitelé sklidili 4,89 tuny z hektaru, což byl lepší výnos, než ještě v srpnu čekali. Lepší jsou zatím i výnosy jarního ječmene a pšenice, které dávají v průměru kolem čtyř tun z hektaru. Výrazně se ale zhoršuje kvalita obilí i řepky. Tak špatný rok zažili zemědělci v kraji naposledy před devíti lety.

Liberecký kraj není zemědělskou produkční oblastí. Zemědělská půda tvoří sotva třetinu ze 316.000 hektarů ploch. Výměry osévané zemědělskými plodinami se navíc rok od roku zmenšují. Letos pěstitelé oseli necelých 38.000 hektarů, loni byly výměry zhruba o 1000 hektarů větší.

Podle červencových odhadů pěstitelé čekají, že sklidí zhruba 98.835 tun obilí a 18.074 tun řepky. Za posledních sedm let byla horší úroda jen v roce 2006. Žně v kraji navíc výrazně poznamenaly záplavy, které zemědělcům způsobily škody více než 100 milionů korun.