JabloneckoNa všechny daňové poplatníky, jejichž poslední známá daňová povinnost k dani z příjmů fyzických či právnických osob za předchozí zdaňovací období převýšila 30 000 korun, se vztahuje povinnost platit zálohy na daň. Tuto povinnost pochopitelně nemají fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru, za které výpočet a placení záloh na daň zajišťuje jejich zaměstnavatel. Orientace v termínech plateb daňových záloh a stanovení jejich výše však není úplně jednoduchá ani snadná.

Placení záloh upravuje § 38a zákona o daních z příjmů. Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu tzv. zálohového období, což je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.

Pokud jsme daňové přiznání za rok 2013 podali k k 1. dubnu 2014 budeme platit zálohy na daň v zálohovém období 2. dubna 2014 1. dubna 2015.

Jestliže výše daně v uvedeném daňovém přiznání nepřesáhla 30 000 nezaplatíme v zálohovém období žádné zálohy. Pokud jsme přiznali daň v rozmezí 30 000 až 150 000 korun (např. 100 000 korun), museli bychom do 1. dubna 2015 zaplatit dvě zálohy, každou ve výši 40% této poslední známé daňové povinnosti (40 000 + 40 000 Kč). První záloha byla splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období (15. června 2014) a druhá je splatná 15. dne dvanáctého měsíce (15. prosince 2014).

Pokud naše poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 korun, platíme zálohy ve výši jedné čtvrtiny její výše a zaplatíme je v zálohovém období čtyřikrát. Předpokládejme, že v daňovém přiznání uplatněném k 1. 4. 2014 činila naše daňová povinnost za rok 2013 Kč 200 000,-. V zálohovém období od 2. dubna 2014 do 1.dubna 2015 zaplatíme čtyřikrát po 50 000 korunách v termínech 15. 6. 2014, 15. 9. 2014, 15. 12. 2014 a 15. 3. 2015.

K chybám často dochází při platbě poslední zálohy. Jestliže např. v příštím roce daňové přiznání za rok 2014 odevzdáme 3. března 2015 a naše daňová povinnost bude oproti dani za rok 2013 (činila 200 000 Kč) nižší a dosáhne hodnoty např. 20 000,-, musíme vzhledem k úpravě zálohového období, které je vymezeno od 2. dubna 2014 do 1. dubna 2015, odvést poslední čtvrtou zálohu 50 000 korun ještě 15. března 2015, pokud nesjednáme s finančním úřadem zaplacení záloh na daň z příjmů jinak.

Zákon dále stanoví způsob placení záloh v případech, kdy poplatník kromě jiných příjmů (např. z podnikání nebo pronájmu) je zaměstnán a má příjem ze závislé činnosti, a to v závislosti na % podílu mzdy na celkovém základu daně, nebo když v základu daně vykázal tzv. ostatní příjmy.

Nezaplacení daňových záloh či jejich opožděnou úhradu správce daně určitě zaregistruje a kromě zhoršení našeho daňového renomé se nepříjemně projeví i v podobě předpisu příslušné finanční sankce.