„Přišlo totiž pět tisíc lidí," vysvětlil Pavel Regner, šéf marketingu. Na každého v průměru bez ohledu na stav a věk připadly čtyři litry piva.

„Nejvíce se pila světlá jedenáctka a úspěch mělo i zelené pivo," doplnil Regner. Pochopitelně, že nechyběly ani „ňamky" k zakousnutí, od slaného po sladké všechno druhu. „Dala jsem si hned po příchodu pěknou pečenou kejtičku na grilu s křenem, hořčicí a okurkou. Sice to bylo trochu dražší, než jsem předpokládala ale dobré," potvrdila nabídku instruktorka Českého červeného kříže Jablonec, který měl na slavnostech dozor.

Voda a srdce tvoří základ dobrého piva

Ředitel a sládek vratislavického pivovaru Konrad Petr Hostaš na slavnostech zmínil, že pro výrobu piva je důležitá používaná voda. Tím nejpovolanějším je je vodohospodář pivovaru Aleš Václavík. Při rozhovoru nás zavedl do svého království, do vodárny, kam pomalu nesmí ani šéf.


Jaké je tajemství vaší vody pro výrobu piva? Odkud ji berete?
Vodu do pivovaru čerpáme z hloubky 70 metrů. Jedná se  o osvědčenou vodu, kterou používala i Kyselka, jež ve Vratislavicích fungovala. Pochopitelně musí projít čističkou. Pak máme možnost odebírat vodu z nedalekých rybníků. Voda je ovšem jen jedna z přísad pro dobré pivo. Podle mě je hodně důležité, že tady pracují lidé, kteří vaří pivo srdcem. Nejsou pro ně hlavní peníze či hodiny, ale právě ta láska, pivaři to poznají. Kvalitu dokládá i výstav.  Loni  byl  75 000 hektolitrů.

Jste ve svém království obklopen panely s mnoha ovládacími knoflíky. Už vás někdy technika zradila a vaření piva se kvůli nedostatku  vody ocitlo v ohrožení?
Pracuji tu šest let a měl jsem štěstí, že jsem podobnou situaci ještě řešit nemusel.

Většinu lidí asi napadne, že práce v pivovaru sebou nese rizika v podobě alkoholismu…
Tohle mám dávno vyřešené, pivo mám rád, to ano, ale neopíjím se. Kolem sebe, mimo pivovar, vidím spoustu lidí, kteří propadli alkoholu. Je to takový zdvižený prst.