Do roku 2010 by měly obce, ve kterých žije více než dva tisíce obyvatel, v celé republice postavit ještě stovky čistíren odpadních vod, aby tak splnily závazek, daný Evropské unii. Investice za desítky miliard korun, na něž obce žádaly od EU dotace, jsou ale ohroženy. Bruselu vadí dlouhodobé smlouvy s vodárenskými společnostmi.
V případě, že by dotace z EU vůbec nedorazily, musely by obce čističky postavit samy. Voda by pak mohla i v Libereckém kraji až několikanásobně podražit, aby se vrátily vložené investice.
„Pokud neobdržíme dotace, tak budeme muset cenu vody navýšit. Může se stát, že v podstatě i několikanásobně,“ uvedl pro Českou televizi hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.
Smlouvy s vodárenskými společnostmi města vypovědět nemohou, protože by následné penále šlo do stovek milionů.
Právě Liberecko i Ústecko má smlouvu na dvacet let. Podobně jsou na tom i jiné regiony v republice.
Bruselu vadí nejen to, že jsou smlouvy s vodárenskými společnostmi příliš dlouhodobé, ale také, že jsou pro radnice nevýhodné. Evropská unie se ale zdráhá finančně přispívat na stavby čistíren soukromým firmám, které vodovody a kanalizace provozují.
Ministerstvo životního prostředí v současnosti s Bruselem vyjednává podmínky, za nichž by Evropská komise byla ochotna potřebné desítky miliard korun uvolnit. Současně se snaží dosáhnout toho, aby smlouvy s délkou do 15 let nemusely obce vypovídat.