Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS), které vlastní vodovodní a kanalizační síť v okrese Semily, vypisuje jako jeden z prvních subjektů v republice koncesní výběrové řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací.

Organizace sdružující města a obce chce najít koncesionáře, který bude sítě spravovat příštích deset let v souladu s takzvanou koncesní smlouvou, kterou pro zakázky dosahující sta milionů korun definuje nová evropská legislativa.

„Realizace koncesního výběrového řízení je pro nás klíčovým úkolem letošního roku a hlavní podmínkou pro přidělení dotace na kanalizační projekt Čistá Jizera,“ uvedl Milan Hejduk, předseda rady VHS.

Dotaci ve výši 540 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí již sdružení začalo po částech čerpat v loňském roce. S její pomocí sdružení buduje novou kanalizaci a vodovody v pěti městech okresu: Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a Rokytnici nad Jizerou, jak pro sídla s více než dvěma tisíci obyvateli předepisuje Evropská unie.

My nebo firma?

Vodovodní a kanalizační síť provozovala v Pojizeří minulých 15 let společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Loni jí vypršela smlouva a VHS musí do konce roku najít provozovatele, který bude sítě spravovat a vybírat vodné a stočné příštích deset let.

Sdružení se během roku 2008 rozhodovalo, zda zachová stávající model, tedy že by si ponechalo vlastnická práva, ale jeho majetek by spravovala najatá firma, či zda od SČVK převezme zaměstnance a bude sítě spravovat samo.

Oba modely mají úskalí. Pokud bude s majetkem VHS hospodařit soukromá firma a bude se jednat například o nadnárodní společnost, hrozí nebezpečí, že místo do obnovy spravovaného majetku poteče zisk z provozu do zahraničí. Druhý model zase vyžaduje velké počáteční investice do majetku a vlastní správcovské struktury. Hrozilo by neúnosné navýšení vodného a stočného.

„Názory mezi starosty sdružených obcí nebyly jednoznačné, ale nakonec se zhruba dvě třetiny starostů rozhodly ponechat současný stav,“ vysvětlil Hejduk.

Vzhledem k velikosti spravovaného majetku a návaznosti na dotaci musí sdružení na nového provozovatele sítí vypsat koncesní řízení a uzavřít s ním koncesní smlouvu, což jsou zcela nová a nevyzkoušená pravidla vyplývající z koncesního zákona z roku 2006.

„Jsme jedni z úplně prvních v republice, na nichž se nastavují pravidla Evropské unie pro českou praxi,“ tvrdí Hejduk a dodává: „Jedná se o extrémně složitý a v praxi skoro neověřený proces, který je stále monitorován a postupně schvalován z Prahy.“

Podle Hejduka by soutěž o nového správce vodovodů a kanalizací měla občanům zajistit, že cena vody nevyletí nahoru. „Vybereme firmu s nejmenšími nabízenými provozními náklady včetně zisku, což jsou dvě základní položky, které tvoří více jak ze 60 procent konečnou cenu vodného a stočného,“ sdělil.

Na sítě VHS je v současnosti napojeno zhruba 40 tisíc odběratelů a sdružení má roční obrat téměř 200 milionů korun, kubický metr vody nyní i s daní přijde všechny členy VHS na necelých 70 korun.

Turnov couvl

Nový typ koncesního projektu je komplikovaný a vyžaduje dlouhou přípravu. Právě kvůli obavám z nevyzkoušených komplikací upustilo od koncesního řízení například město Turnov u projektu sportovně rekreačního areálu Maškovka.

Areál měl na vlastní náklady na základě koncese vybudovat a spravovat soukromý investor.

„Je to nevyšlapaná cesta a město by se v případě neplnění podmínek koncesní smlouvy mohlo dostat do léta se vlekoucích soudních sporů,“ řekl před časem turnovský místostarosta Jaromír Pekař.