Zákon o daních z příjmů již od roku 2007 umožňuje, aby na straně zaměstnavatele byly posouzeny jako daňově účinné výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců, které jsou sjednány v pracovní či kolektivní smlouvě nebo jsou stanoveny vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Pokud tedy nastane situace, že podmínkou nástupu do zaměstnání ženy pečující o dítě nebo více dětí, je zajištění péče o děti a jejich hlídání, je možné prakticky naplnit výše uvedené právo zaměstnance.

A to tím způsobem, že v pracovní smlouvě bude sjednána úhrada výdajů spojených se zajištěním hlídání a péče o děti soukromou opatrovnicí (tak zvanou chůvou) zaměstnavatelem.

Předpokládejme, že zaměstnavatel takto uhradí soukromé chůvě za hlídání dětí své zaměstnankyně měsíčně 5 000 korun. Při splnění uvedených podmínek půjde na straně zaměstnavatele o výdaj daňově účinný.

Na straně zaměstnankyně bude částka 5 000 korun posouzena jako nepeněžní příjem. Ten se spolu s její mzdou zdaní a jeho hodnota vstoupí do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.